Javna Nabava

U sklopu provedbe projekta „Osnivanje nove poslovne jedinice u svrhu povećanja konkurentnosti“, objavljujemo natječajnu dokumentaciju za nabavu:

 

Grupa 1 – Linija za savijanje, biganje i perforiranje knjižnih araka (2 kom) i edukacija za korištenje linije za savijanje, biganje i perforiranje knjižnih araka

Grupa 2 – Linija za digitalni tisak u boji iz arka i edukacija za korištenje linije za digitalni tisak u boji iz arka

 

Rok za predaju ponuda je 20. lipanj 2017. u 10,00 sati. na adresu Printera Grupa d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 14A, 10431 Sveta Nedelja.

 

Natječajna dokumentacija:

JAVNA NABAVA DOKUMENTI

Status natječaja: Zatvoren

Odluka o odabiru_Grupa 1

Odluka o odabiru_Grupa 2