Implementacija digitalne i zelene tranzicije u svrhu postizanja ekonomije obujma

EU Logo

Naziv projekta: Implementacija digitalne i zelene tranzicije u svrhu postizanja ekonomije obujma

Kratki opis projekta: Dana 08.11.2021. poduzeće Printera Grupa d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Implementacija digitalne i zelene tranzicije u svrhu postizanja ekonomije obujma“, referentna oznaka ugovora KK.11.1.1.01.0353. Provedba projekta sufinancirana je putem OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU”.

Poduzeće Printera Grupa d.o.o. bavi se poslovima tiska, grafičke pripreme i grafičke dorade. Provedba ovog projekta odnosi se na ulaganje u liniju za tisak, stroj za rezanje te softver za grafički dizajn, s konačnim ciljem ispunjenja dugoročnih ciljeva poduzeća. Ovo je jedan od ključnih poteza kojima se planiraju postići slijedeći dugoročni ciljevi: povećanje proizvodnih kapaciteta poduzeća, povećanje produktivnosti i konkurentnosti, povećanje prihoda od izvoza te proizvodne efikasnosti kroz korištenje strojeva koji su energetski i ekološki učinkovitiji. Ciljna skupina su zaposlenici poduzeća te njihovi krajnji kupci u Hrvatskoj, Sloveniji, Italiji i Austriji.

Ciljevi projekta: Provedba projekta će omogućiti rast prihoda od prodaje i rast prihoda od izvoza. Ulaganjem u strojeve koji su energetski i ekološki učinkovitiji doći će do smanjenja fizičkog otpada proizvodnog procesa i do smanjenja utroška električne energije u proizvodnom procesu. Projektom će doći i do povećanja proizvodnih kapaciteta, čime će se moći odgovoriti na sve mnogobrojnije i različitije zahtjeve kupaca. Ulaganjem će doći i do zapošljavanja novih radnika, te do povećanja znanja i kompetencija dosadašnjih zaposlenika, što će dodatno utjecati na rast poduzeća. Projektom će se doći i do porasta prihoda od prodaje u inozemstvu klijentima iz Slovenije, Italije i Austrije.

Očekivani rezultati projekta:

  • Rast prihoda od prodaje
  • Rast prihoda od prodaje u inozemstvu
  • Ušteda utrošene energije u proizvodnom procesu
  • Otvaranje novih radnih mjesta
  • Smanjenje otpada u procesu proizvodnje
  • Povećanje proizvodnog kapaciteta poduzeća
  • Jačanje tehnoloških znanja i educiranje ljudskih potencijala

Ukupna vrijednost projekta: 3.685.737,28 €

EU sufinanciranje projekta: 995.421,06 €

Razdoblje provedbe projekta: 12.11.2021. do 12.09.2023.

Kontakt osoba za više informacija: Đurđica Vlahek, e-mail: djurdjica.vlahek@printera.hr, tel: + 385 1 337 8651

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr i https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/jacanje-konkurentnosti-poduzeca-ulaganjima-u-digitalnu-i-zelenu-tranziciju/

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Printera Grupa d.o.o.

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“

Europska unija logo Hamag Bicro logo ESIF logo