O nama

Certifikati

U cilju demonstracije trajnog opredjeljenja tvrtke prema predanosti kvaliteti, zadovoljstvu kupaca, očuvanju okoliša i zaštiti zdravlja te sigurnosti na radu, s početkom poslovanja tvrtke, započele su i pripreme za implementaciju međunarodno priznatih sustava te smo od 08. lipnja 2009. godine ponosni vlasnici certifikata:

ISO 9001 — Sustav upravljanja kvalitetom

Upravljanje sustavom kvalitete je trajan proces koji zahtjeva stalno praćenje, usklađivanje i poboljšavanje svih procesa i aktivnosti unutar organizacije. Certifikat nas obvezuje na zadržavanje visoke kvalitete i trajno praćenje standarda i zahtjeva upravljanja kvalitetom te potvrđuje da se upravljanje kvalitetom primjenjuje u svim segmentima i razinama poslovanja, koje uključuje sudjelovanje svih zaposlenih, a zadovoljstvo korisnika usluga, naših zaposlenika i svih zainteresiranih strana naši su glavni ciljevi.

ISO 14001 — Sustav upravljanja okolišem

Cilj svakog dobro uspostavljenog sustava upravljanja okolišem je nadzor i stalno smanjivanje negativnog utjecaja procesa i djelatnosti organizacije ili ustanove na okoliš i prirodne resurse. Ovaj certifikat potiče nas da stalno poboljšavamo svoj odnos prema okolišu kroz poštivanje propisa, sprečavanje zagađivanja te trajno poboljšanje odnosa prema okolišu kroz obnovljive izvore energije i održivi razvoj. Svojim primjerom nadamo se i druge potaknuti da postanu ekološki svjesne i odgovorne osobe, odnosno, organizacije.

ISO 45001 — Sustav upravljanja zdravljem i sigurnosti na radu

Svojim zaposlenicima želimo osigurati sigurno radno okruženje i vjerujemo da sustavni pristup upravljanju zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu predstavlja temelj za partnerski odnos u rješavanju ovoga značajnog područja rada i radnih odnosa. Norma je uvedena kako bi se učinkovito upravljalo rizicima za zdravlje i sigurnost na radu, smanjilo moguće pojave ozljeda na radu i profesionalna oboljenja, kako bi se pratili zakonski i ostali zahtjevi, vršilo osposobljavanje i izobrazba zaposlenika, spremno odazvalo u hitnim slučajevima, mjerilo rezultate i predlagalo poboljšanja.

Certifikati

FSC® CoC (Forest Stewardship Council®) – potvrđivanje lanca brige za održivi razvoj svjetskih šumskih resursa, šumskih ekosustava i ekološke ravnoteže

FSC CoC certifikacija predstavlja potvrđivanje lanca brige za održivi razvoj svjetskih šumskih resursa, šumskih ekosustava, a time i ekološke ravnoteže. Lanac brige prati FSC certificirani materijal kroz proizvodni proces od šume do potrošača uključujući sve međustadije i svi vlasnici u proizvodnom lancu moraju biti nositelji FSC certifikata da bi se u konačnici finalni proizvod mogao označiti propisanim FSC oznakama. Takve oznake predstavljaju poveznicu između odgovorne proizvodnje i potrošnje odnosno omogućuju potrošačima da donesu odluku o društveno-ekološki odgovornoj kupnji. Proizvodi koji nose FSC znak imaju sljedivost jer FSC CoC zahtijeva sljedivost dokumentacije od početka proizvodnje sirovine do izrade, odnosno isporuke gotovog proizvoda klijentu, što podrazumijeva da svi uključeni u lancu proizvodnje moraju biti nositelji FSC certifikata.

FSC CoC je nezavisna, nevladina i neprofitna organizacija uspostavljena s ciljem promoviranja odgovornog upravljanja svjetskim šumama. Jedan od zadataka FSC organizacije je uspostava standarda čijom primjenom se osigurava promicanje ekološki odgovornog, društveno korisnog i ekonomski održivog upravljanja svjetskim šumskim resursima. Tri su kategorije/oznake proizvoda:

FSC 100%
Proizvodi s FSC 100% oznakom porijekla su u potpunosti iz šuma s potvrđenim ispunjenjem norme FSC.

FSC Mix
Proizvodi s FSC Mix oznakom podržavaju odgovorno upravljanje šumama na svjetskom nivou. Drvo stiže iz FSC-certificiranih dobro upravljanih šuma, kontroliranih izvora i/ili recikliranog materijala.

FSC Recycled
Proizvodi s FSC Recycled oznakom podržavaju ponovnu upotrebu proizvoda dobivenih iz šuma te koriste samo reciklirano/korišteno drvo ili vlakno u skladu s FSC normama.

Certifikati

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“

Europska unija logo Hamag Bicro logo ESIF logo