Potpora iz Europskog fonda za regionalni razvoj

EU Logo

Naziv projekta: Osnivanje nove poslovne jedinice u svrhu povećanja konkurentnosti poduzeća Printera Grupa d.o.o.

Kratki opis projekta: Dana 03.10.2017., poduzeće Printera Grupa d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „ Osnivanje nove poslovne jedinice u svrhu povećanja konkurentnosti poduzeća Printera Grupa d.o.o.“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.05.0229. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Provedba ovog projekta omogućit će povećanje obujma poslovanja poduzeća kroz povećanje kapaciteta strojeva i opreme, uvođenje novih proizvoda i otvaranje novih radnih mjesta.

Ciljevi projekta: Opći cilj projekta je povećanje konkurentnosti poduzeća i povećanje zaposlenosti. Ostali važniji ciljevi su porast prihoda od prodaje poduzeća, porast izvoza poduzeća, rast proizvodnih kapaciteta, proizvodnja novih linija proizvoda i edukacija zaposlenika.

Očekivani rezultati projekta:

  • Rast proizvodnih kapaciteta kroz nabavu novih strojeva i opreme
  • Unaprijeđena znanja i vještine zaposlenika
  • Uvedena nova proizvodna linija
  • Otvaranje novih radnih mjesta
  • Projektne aktivnosti provedene na vrijeme
  • Projekt prezentiran stalnim i potencijalnim klijentima te široj zajednici

Ukupna vrijednost projekta: 8.074.217,29 Kn
EU sufinanciranje projekta: 2.460.621,34 Kn
Razdoblje provedbe projekta: 02. svibnja 2017. – 02. svibnja 2019.
Kontakt osoba za više informacija: Mirko Mamić, +385 1 3378 606
Više informacija na www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Printera Grupa d.o.o.

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“

Europska unija logo Hamag Bicro logo ESIF logo