O nama

Promicanje rada žena

Provedbom EU projekta „Optimalizacija IKT u svrhu povećanja konkurentnosti proizvodnje u tiskarskoj industriji“ poduzeće Printera Grupa d.o.o. želi ukazati na potrebu promicanja rada žena na rukovodećim pozicijama, a posebno u tiskarskoj industriji.

Tiskarska/grafička industrija oduvijek se smatrala muškom djelatnošću te je zbog toga udio žena u navedenoj industriji nizak. Zbog toga poduzeće želi potaknuti i ženski spol na slanje prijava za zapošljavanje u tiskarskoj industriji kako bi se uravnotežio broj muškaraca i žena u poduzeću te na voditeljskim pozicijama. U poduzeću se vodi računa o ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji u bilo kojem obliku. Tako se prilikom zapošljavanja djelatnici zapošljavaju na temelju njihovih znanja, vještina i kompetencija bez obzira na njihov spol, dob, vjeroispovijest, političku orijentaciju i slično. Svaki kandidat koji se prijavi za posao u poduzeću Printera Grupa ima jednake mogućnosti za zapošljavanje. Karakteristike muškaraca i žena su različite, ali jednako važne za rad i uspjeh poduzeća.

I nakon provedbe ovog projekta poduzeće će nastaviti voditi računa o uravnoteženju broja muškaraca i žena u poduzeću i voditeljskim pozicijama te o jednakim mogućnostima i nediskriminaciji.

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“

Europska unija logo Hamag Bicro logo ESIF logo